Archive Category

ME rozpoczyna konsultacje projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Posted on

Ministerstwo Energii 5 kwietnia 2018 r. rozpoczęło konsultacje publiczne projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Uwagi oraz komentarze do projektu można zgłaszać do 20 kwietnia 2018 r. Celem projektu jest poprawa jakości środowiska, w tym jakości powietrza w Polsce dzięki poprawie efektywności wykorzystania paliw do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Kogeneracja (CHP) …

Sejm przedłużył wsparcie do końca 2018 r.

Posted on

Sejm jednogłośnie przyjął w piątek ustawę, przedłużającą do końca 2018 r. system wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji – czyli produkujących jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Za ustawą opowiedziało się 447 posłów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.System wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych na gaz lub węgiel albo o mocy poniżej …